WYŚLIJ ZAPYTANIEGH

Wyślij zapytanie

Dane kontaktowe
Dane techniczne
Twoje uwagi
Kraj zamówienia

Zapytanie ofertowe zostanie przekazane do osoby obsługującej wybrany kraj.

Jak nas znalazłeś?

Powiedz nam, w jaki sposób nas znasz.

 

Dla bezpieczeństwa, należy wprowadzić kod wyświetlany w polu.

CAPTCHA Image 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
I hereby give consent for my personal data included in the job offer to be processed for the purposes of recruitment and for the needs of future recruitment, under the Data Protection Act 29.08.1997 on the Protection of Personal Data; consolidated text: Journal of Laws from 2014., item 1182 with changes.