PRODUKTYGH

Suwnice bramowe

Suwnice bramowe

GH, europejski lider w dziedzinie projektowania i produkcji suwnic bramowych (zwanych również żurawiami bramowymi i „goliatami”).

Dzięki liczbie zamontowanych suwnic bramowych
to my jesteśmy punktem odniesienia.

GH dostosowuje proces produkcji suwnic bramowych do wymagań poszczególnych klientów, zwracając uwagę na rodzaj prac, które będą wykonywane.

Suwnice bramowe i żurawie bramowe firmy GH Cranes & Components mają pionowe nogi na kołach, które przesuwają się wzdłuż nieruchomych torów jezdnych, zazwyczaj na poziomie posadzki. Cechują się dużą wydajnością przy przenoszeniu ciężkich ładunków z dużą prędkością i używane są w większości na zewnątrz.

Dzięki doświadczeniu, które zdobywamy od 1958 jesteśmy specjalistami w dziedzinie żurawi bramowych i półbramowych.

Udźwig: 400 t.

 

 
Konstrukcja standaryzowana

Konstrukcja standaryzowana

Uniwersalna konstrukcja modułowa

Możliwość dopasowania do wielu zastosowań

Wysoce niezawodne komponenty

Spawane w sposób zrobotyzowany

Spawane w sposób zrobotyzowany

Maksymalna wytrzymałość

Najwyższa jakość

Jednorodne spoiny

Przeznaczone do pracy na zewnątrz

Przeznaczone do pracy na zewnątrz

Konstrukcje kratowe sprawdzają się przy bardzo silnych wiatrach

 

Suwnice bramowe

Suwnice bramowe przemieszczają się po torowisku na wspornikach tzw. nogach suwnicy bramowej. W odróżnieniu od suwnic pomostowych, torowisko umieszczone jest zazwyczaj na poziomie roboczym - na poziomie posadzki.

Suwnice te odznaczają się dużą wydajnością, świetnie nadają się do prac na zewnątrz, mogą pracować przy dużych prędkościach jazdy suwnicy oraz podnoszenia. Konstrukcje ich pozwalają na osiągnięcie dużych udźwigów roboczych suwnicy.

Suwnice bramowe

Suwnice pół-bramowe

Suwnice pół-bramowe są praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie ma potrzeby obsługiwania hali na całej szerokości. W takim przypadku jedna strona suwnicy porusza się po szynie znajdującej się na belce podsuwnicowej, podczas gdy druga porusza się na torowisku umiejscowionym na poziomie roboczym.

Suwnice pół-bramowe

Szukasz wysokiej jakości dźwigów i innego sprzętu do podnoszenia?
Wyślij zapytanie