CRANES & COMPONENTSGH

Nota Prawna

Informacje na tej stronie internetowej podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich, przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, w tym warunków administrowania danymi osobowymi.

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp i korzystanie z witryny internetowej, w trym treści i usługi udostępniane użytkownikom i/lub za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez Industrias Electromecánicas GH S.A., użytkowników, jak i osób trzecich.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Industrias Electromecánicas GH S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza przedmiotową stroną internetową oraz za takie, które nie są zarządzane bezpośrednio przez naszego administratora. Funkcja linków, która znajduje się na tej stronie internetowej istnieje jedynie w celach informacyjnych. Linki te nie stanowią sugestii, zaproszenia lub zalecenia do odwiedzenia stron i Industrias Electromecánicas GH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, znajdujących się pod wyżej wymienionymi linkami.

Industrias Electromecánicas GH S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty ekonomiczne, utratę wartości firmy lub utratę zysków wynikających z zastosowania www.ghcranes.com.

Informacje o prawach autorskich

© www.ghcranes.com, 2013

Powielanie dozwolone jest jedynie pod warunkiem podania źródła cytowania, o ile nie wskazano inaczej. Wcześniej uzyskane zezwolenie na powielanie lub wykorzystywanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie, itp.), unieważnia wyżej wymienione zastrzeżenie i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące korzystania.

Ochrona danych osobowych

Industrias Electromecánicas GH S.A. szanuje prywatność użytkowników. Dlatego Industrias Electromecánicas GH S.A. przyjęła prawnie wymagany poziom zabezpieczeń z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Stara się również wykorzystać wszystkie środki techniczne, w jakich jest posiadaniu, dla zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Aby skontaktować się z Industrias Electromecánicas GH S.A. i korzystać z niektórych usług, wymagane jest wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe.

Polityka prywatności

W niniejszym oświadczeniu Industrias Electromecánicas GH S.A. wskazuje swoją politykę dotyczącą wykorzystywania danych użytkownika: Industrias Electromecánicas GH S.A. gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Dane te nie będą wykorzystywane do celów niezgodnych z opisem. Użytkownik strony internetowej ujawniając własne dane osobowe wyraża zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie przez Industrias Electromecánicas GH S.A.

Industrias Electromecánicas GH S.A. ujawnia informacje osobom trzecim jedynie jeśli jest to konieczne, w ramach wyżej wymienionego celu i jedynie dla wymienionych osób trzecich (lub grup osób).Użytkownik strony internetowej wyraża na to zgodę.

Macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uzasadnionych przyczyn, z wyjątkiem, gdy dane osobowe są zbierane w celu wykonania zobowiązania prawnego lub konieczne do wyegzekwowania umowy, której Państwo są częścią lub wykorzystane do celów, dla których została jednoznacznie wyrażona zgoda.

Industrias Electromecánicas GH S.A. przechowuje dane przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu lub do dalszego przetwarzania. Industrias Electromecánicas GH S.A. przyjęła poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z prawem i zainstalowane zostały wszystkie niezbędne pomoce techniczne, aby zapobiec utracie, nadużyciu, zmianom, nieautoryzowanemu dostępowi oraz kradzieżom danych osobowych używanych przez Industrias Electromecánicas GH S.A. Spółka poinformuje Państwa o takowych systemach bezpieczeństwa na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez wnioskodawcę i wysłanego na adres: GH CRANES & COMPONENTS Apdo. 27 - B Salbatore 20200 Beasain (Gipuzkoa), Hiszpania.

Z kim skontaktować się w razie pytań lub skarg? Prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej ghcranes@ghcranes.com

Domena www.ghcranes.com udostępnia linki do spokrewnionych stron internetowych. Nie posiadamy kontroli nad ich treściami i zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności każdej z nich.

Prawa dostępu, zmiany, usunięcia i sprzeciwu

Użytkownicy mają prawo do korzystania z dostępu, zmiany, usunięcia i sprzeciwu. Powinni być informowani o dokonywanych zmianach kontaktując się z Industrias Electromecánicas GH S.A. poprzez skrzynkę elektroniczną ghcranes@ghcranes.com lub pisemnie pod adresem: GH CRANES & COMPONENTS Apdo. 27 - B Salbatore 20200 Beasain (Gipuzkoa), Hiszpania.

Warunki korzystania

Korzystanie ze strony internetowej www.ghcranes.com regulowane jest zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dalsze użytkowanie oznacza akceptację warunków korzystania wskazanych w Regulaminie.

Umowa ta zawarta zostaje na czas nieokreślony. Administrator jest uprawniony do zakończenia lub zawieszenia umowy w każdym momencie..

Stronę internetową www.ghcranes.com lub jej części nie można powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych lub innych, na które nie ma wyraźnej zgody naszej spółki.

Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie ich do innych celów stanowi naruszenie praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

Ze względów prawnych, Industrias Electromecánicas GH S.A. może i powinna dostarczyć wszelkich informacji, które są wymagane przez właściwe organy zgodnie z prawem polskim, ale jedynie w przypadku gdy sąd uzna działania za nielegalne. Przy tym założeniu i z zamiarem współpracy z wymiarem sprawiedliwości Industrias Electromecánicas GH S.A. może nagrywać za uprzednim poinformowaniem o tym użytkownika i, po przedstawieniu wniosku wydanego przez odpowiedni organ, przekazywać policji i innym służbom informacje dotyczące adresu IP, który identyfikuje połączenie użytkownika, dokładną godzinę, nazwę użytkownika oraz hasło. W każdym przypadku adresy IP i godziny użytkowania rejestrowane są wyłącznie przy usługach, gdzie występuje podejrzenie nielegalnego wykorzystania.

Política de Cookies

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A. podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del USUARIO por su sitio web.

Las cookies son pequeños archivos de texto que almacena el navegador en el disco duro de su ordenador. Cuando navega a través de nuestra página web, nuestro servidor reconocerá las cookies que se hayan generado en anteriores visitas y obtendrá información acerca de las preferencias que estableciera en ellas.

Estas cookies se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador; y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO.

El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio web, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los Contenidos.