PRODUKTYGH / ZALETY TECHNOLOGICZNE

Incotandem

Incotandem

 

Synchronizacja dwóch dźwigów pracujących w tandemie

Służy w sytuacjach, w których ten sam ładunek jest obsługiwany przy użyciu dwóch dźwigów, a w założeniu chcemy uzyskać możliwie skuteczną synchronizację ruchów

ROZWIĄZANIE FIRMY GH: POŁĄCZENIE WZAJEMNE + TANDEM = INCOTANDEM

 • Tryb tandemu: umożliwia sterowanie dwóch dźwigów przy pomocy jednego radiowego systemu sterowania.
 • Ma dwa nadajniki radiowe. Każdy nadajnik może sterować ruchem jednego dźwigu w trybie indywidualnym. Kiedy włączamy tryb tandemu, jeden z nadajników steruje ruchami dwóch dźwigów (działa jako Główny).
 • Każdy dźwig posiada jeden odbiornik i jest dwufunkcyjny: łączy się z nadajnikiem, którym steruje użytkownik i z odbiornikiem umieszczonym na drugim dźwigu.
 • Jeśli jeden z ruchów (podnoszenie, przesunięcie wózka, przesunięcie mostu) zmienia prędkość –z prędkości wolnej na prędkość szybką – zatrzymanie, zostaje wysłany sygnał do drugiego dźwigu w celu wykonania tej samej zmiany prędkości.
 • Nadajniki mogą mieć postać klawiatury (standardowa) lub pulpitu (opcjonalne).
 

ZALETY

 • Łatwa zmiana pomiędzy trybem pracy w tandemie i trybem pracy indywidualnej. Na nadajniku, działającym jako Główny, znajduje się przełącznik wyboru trybu indywidualnego lub trybu tandemu.
 • Obsługuje dźwigi z jednym lub dwoma wózkami na każdym z nich. Również nadaje się do dźwigów z jednym lub dwoma podniesieniami.
 • Mniejsze obciążenie częstotliwości radiowych (jedynie trzy częstotliwości na jedną parę dźwigów).
 • Mniejsza liczba urządzeń do zainstalowania. Układ nie potrzebuje dodatkowego zestawu nadajnik-odbiornik (układ stacjonarnystacjonarny).
 • Mniejsza liczba komponentów i okablowania instalacji, uruchomień i konserwacji.
 

JAK TO DZIAŁA

Incotandem: JAK TO DZIAŁA

 • 1_ Zwolnić nadajnik z dźwigu, który działa jako podrzędny.
 • 2_ Włączyć tryb tandem na nadajniku głównym.
 • 3_ Należy utworzyć automatyczne połączenie pomiędzy nadajnikiem głównym i wszystkimi odbiornikami zainstalowanymi na dźwigach.
 • 4_ Należy utworzyć automatyczne połączenie dwukierunkowe pomiędzy odbiornikami dźwigów.
 • 5_ Jeśli w trakcie podnoszenia, przesuwania wózka lub mostu, zwiększamy prędkość lub zatrzymujemy pracę dźwigu, jeden z dźwigów wysyła sygnał do drugiego dźwigu w celu wykonania tej samej zmiany pracy dźwigu.
 

Szukasz wysokiej jakości dźwigów i innego sprzętu do podnoszenia? Wyślij zapytanie