PRODUKTYGH / ZALETY TECHNOLOGICZNE

Core+ Synchro

Core+ Synchro

 

Łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie dużych ładunków przy użyciu 2 wciągników

ROZWIĄZANIE GH: CORE+ SYNCHRO

 • Automatycznie utrzymuje względne odstępy między hakami. Zarówno w poziomie jak i w pionie.
 • działa z 2 wciągnikami o tym samym lub różnym udźwigu na tej samej suwnicy.
 • Ekran dotykowy: łatwa konfiguracja i monitorowanie suwnicy (pobór mocy, alarmy, awarie).
 • Łatwość modernizacji istniejących suwnic. Urządzenie CORE+ jest montowane na drzwiach panelu elektrycznego.
 

ZALETY

Nie ma potrzeby ręcznego ustawiania wzajemnej pozycji pomiędzy hakami Zwiększona produktywność i bezpieczeństwo.

 • Bez utrudnień dla operatora: automatycznie utrzymuje wzajemne pozycje.
 • Minimalne zapotrzebowanie na czujniki.
 

JAK TO DZIAŁA?

Core+ Synchro: JAK TO DZIAŁA?
 1. Dane wejściowe z VFD i lasera.
  • CORE+ SYNCHRO stale odbiera poniższe dane z VFD (falownik częstotliwości):
   • Polecenia od operatora (przyspieszyć / zwolnić).
   • Rzeczywiste prędkości (wciąganie, jazda wciągnika i jazda suwnicy).
   • Położenie pionowe każdego haka (podane przez enkoder silnika wciągnika).
  • Odległość względna pomiędzy wciągnikami (podana przez dalmierz laserowy).
 2. Algorytm określa, na podstawie powyższych danych, optymalny wskaźnik przyspieszania / zwalniania.
 3. Instrukcje dotyczące poruszania, CORE+ SYNCHRO instruuje VFD jak wykonywać ruchy.
 4. Powrót do punktu 1
 

Szukasz wysokiej jakości dźwigów i innego sprzętu do podnoszenia? Wyślij zapytanie